nieuws-uitgelicht

Prijsuitreiking

op 10 december jl. vond de eerste uitreiking plaats van de Maastrichtse Mensenrechtenprijs. Een mooi project dat TopChange heeft uitgevoerd i.s.m. de Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool, Universal World College, LVO en Leeuwenborgh op initiatief van Onno Hoes. Zie bijgaande sfeerbeelden van de uitreiking van de 1e Maastrichtse Mensenrechtenprijs.

nieuws-uitgelicht

Leer een mens leren!

Topchange heeft de afgelopen periode een nieuw model ontwikkelt voor productief kenniswerk. De komende periode gaan onze klanten hier meer van horen. Wij zijn toe aan de volgende dimensie! Het is niet de vraag of je in staat bent om te leren, maar of je in staat bent tijdig en snel genoeg te leren! Confucius zei ooit:

Geef een man een vis en hij heeft eten voor één dag. leer een man vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven.

 

Topchange zegt: Quote.

nieuws-uitgelicht

STOOF voucher verzilverd!

De samenwerking tussen Flexpoint en Topchange is vandaag weer een mijlpaal rijker. Vandaag start de eerste Flexpoint kandidaat m.b.v. een STOOF Voucher aan de Topchange opleiding Logistiek Medewerker.
In slechts vier 4 maanden zal de kandidaat de opleiding afronden. De opleiding wordt afgesloten met een erkend examen, afgenomen door het CBR. Wij wensen de kandidaat veel succes met deze TOP opleiding.

Schermafbeelding 2014-05-07 om 10.51.27

nieuws-uitgelicht

TROTS

Beste Topchange,

Ik wil jullie graag bedanken voor de mooie dagen en vooral de vele leermomenten vanuit het project 45Plös ZZP Limburg en de spetterende afsluiting met de Midwinter Marketing & Sales dag.
Ik heb deze dagen als intensief en soms zelfs als confronterend (met mijzelf) ervaren.
Met zekerheid kan ik nu schrijven dat het mij enorm geholpen heeft in mijn zoektocht en persoonlijke ontwikkeling.
Daarnaast heeft de kennis van het canvas business model mij geholpen om een concreet resultaat te bereiken: de oprichting met xxxxxxx voor (ex) xxxxx en (ex) xxxxxxx met xxxxx.
Jullie hebben dus concreet bijgedragen aan dit resultaat!

Ter informatie wil ik jullie nog deelgenoot maken van mijn leermomenten:
· Hoe te starten als ZZP ‘er
· Creëren van Focus, de noodzaak van Focus
· Mijn angst te overwinnen om voor mijzelf te netwerken
· Het maken van de juiste keuzes om duurzaamheid te creëren

Daarnaast ben ik als (ex) ICT adviseur van mening dat elke adviseur deze dagen zou moeten volgen.
Met name voor adviseurs in de non-profit wereld zou het verhelderend zijn om eens te leren waarom je dingen zou moeten doen (creëren van duurzaamheid voor een organisatie).
Zeker zo’n canvas business model zou een adviseur helpen om zijn klanten, opdrachtgevers, stakeholders te beïnvloeden en ook hen te helpen om de juiste keuzes te maken.
De afsluitende dag leert een adviseur ook om de juiste technieken en woorden te gebruiken!
Ik kan nu zeggen dat ze mij erg behulpzaam zouden zijn geweest in de tijd als adviseur.

Kort samengevat: ga vooral zo door, het geheel doet jullie naam recht: TOP Change!

Fijne kerstdagen en wellicht tot ziens,

xxxxxxxx

nieuws-uitgelicht

TopChange programma als Best Practice

Het TopChange programma, ‘Starten Eigen Bedrijf’, is door het UWV opgenomen in de nieuwsbrief ‘Service Techniek Zuid Limburg’, en wordt gezien als een voorbeeld programma.

In 2014 is het Starterscentrum Limburg in nauwe samenwerking met de Provincie Limburg en TopChange gestart met het programma Starten Eigen Bedrijf. Het programma is gericht op mensen van 45 jaar of ouder die woonachtig zijn in Lim- burg en een bedrijf willen starten vanuit een uitkeringssituatie.Inmiddels hebben 91 mensen deelgenomen

aan het programma. De gemiddelde leeftijdvan de deelnemers is 53 jaar. 65% van dedeelnemers is daadwerkelijk gestart als zelf-standig ondernemer en dit percentage zal inde komende maanden verder toenemen doordat een aantal deelnemers uit de groepen van september en november 2015 deze stap binnenkort willen zetten. De nieuwe ondernemers zijn voornamelijk actief in de zakelijke dienstverlening, Retail en horeca (ruim 80%). Daar- naast is er een toenemende groep starters die aan de slag gaat in techniek gerelateerde be- roepen (13%).

De deelnemers die actief zijn in de technische beroepen bezitten veel specifieke vakkennis en werkervaring. De meeste deelnemers hebben namelijk vaak langdurig voor een werkgever in de techniek gewerkt. Ze kennen de branche dan ook goed en hebben de juiste persoonlijke contacten bij de doelgroep.

In het intensieve programma van 4 weken leren zij alles over het vak ondernemen en maken zij een realistisch businessmodel (verdienmodel) dat zij tijdens de slotbijeenkomst presente- ren. Ook krijgen ze aanvullende training op het gebied van acquisitie en sales. Uit de gege- vens blijkt dat ondernemers die starten met behulp van ondersteuning van het Starterscen- trum Limburg 30% minder kans op uitval hebben.

Voor 2016 staan er 4 uitvoeringen van het programma gepland. Twee in het voorjaar en twee in het najaar. Voor meer informatie: www.starterscentrum.nl 

Schermafbeelding 2015-12-16 om 08.46.21

nieuws-uitgelicht

Winnaar Maastrichtse Mensenrechtenprijs 2015

Vera Kegel en haar groep van Amnesty International Maastricht Students is de trotse winnaar van de Maastrichtse Mensenrechtenprijs 2015. In het historische Stadhuis van Maastricht werd hun voordracht door de jury als beste beoordeeld. De tweede en derde prijs werden respectievelijk in de wacht gesleept door studenten van het Bonnefanten College (afdeling dans) en het United World College.

De winnaars mogen een geldbedrag toekennen aan een goed doel.
Daarnaast ontvingen alle 5 finalisten als blijk van erkenning een kunstwerk van Sanne Vaassen.

De Maastrichtse Mensenrechtenprijs is een initiatief van voormalig burgemeester Onno Hoes. Het doel is dat scholieren en studenten uit het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs tijdens hun studietijd in Maastricht stilstaan bij de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De prijsvraag helpt hen zich te verdiepen in het jaarthema, een eigen opvatting c.q. visie te ontwikkelen en die op 10 december (de Dag van de Mensenrechten) overtuigend te delen met leeftijdsgenoten door middel van een creatieve uiting. Dit jaar was het thema: Iedereen heeft recht op onderwijs (Artikel 26 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens).

Voor meer informatie kijk op de website.

IMG_4600

nieuws-uitgelicht

8e Groep startende Ondernemers

Afgelopen week hebben voor de achtste keer op rij 12 ondernemers de cursus starten eigen bedrijf succesvol afgerond.
In een periode van 4 weken hebben de ondernemers tijdens 4 productieve bijeenkomsten van 4 uur hun business model ontworpen. Wij wensen alle deelnemers veel succes met hun ondernemerschap. Bekijk deze compilatie voor een korte impressie.

nieuws-uitgelicht

Tevreden klanten moet je koesteren!

Tijdens dagdeel 2, van 4 dagdelen, van het programma ‘Starten Eigen Bedrijf’, geven de deelnemers bijgaande feedback.
Je moet nooit naast je schoenen lopen, maar soms mag en moet je vooral trots zijn. En dat laatste zijn wij zeker.
Deelnemers bedankt.

IMG_6008